ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถาบันพระบรมราชชนก ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข (อาคาร 4 ชั้น 8 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ด้วยวิธีประกวดราคา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 | 156 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ

          ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถาบันพระบรมราชชนก ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข (อาคาร 4 ชั้น 8 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
                   สถาบันพระบรมราชชนก ขอยกเลิกประกาศดังกล่าวเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
 
เอกสารแนบ

156
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.