คณะผู้บริหาร สถาบันพระบรมราชชนก

EDS HEALTH (CINAHL New version) & EBSCO Discovery Service

 

เอกสาร สบช.

ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

18 ม.ค. 2566
27 ธ.ค. 2565
20 ธ.ค. 2565
20 ธ.ค. 2565
20 ธ.ค. 2565
01 ธ.ค. 2565
30 พ.ย. 2565
24 พ.ย. 2565
24 พ.ย. 2565
23 พ.ย. 2565
10 พ.ย. 2565
ดูทั้งหมด

วิทยาลัยในสังกัด

  •   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  •   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.