ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

งานประกันคุณภาพการศึกษา


งานพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการศึกษา


งานทดสอบทางการศึกษา


แผนปฏิบัติการกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา


KM


Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.