ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถาบันพระบรมราชชนก ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข (อาคาร 4 ชั้น 8 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

วันที่ 02 กันยายน 2565 | 89 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
           ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถาบันพระบรมราชชนก ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข (อาคาร 4 ชั้น 8 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
           สถาบันพระบรมราชชนก ขอยกเลิกประกาศดังกล่าวเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว

            รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เอกสารแนบ

89
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.