ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 เมษายน 2565 | 233 Views | กองทรัพยากรบุคคล
  ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  นั้น
  สถาบันพระบรมราชชนก ได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ลำดับที่ 15-20 และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 5-7 สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสถาบันพระบรมราชชนกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ดังเอกสารแนบท้าย
เอกสารแนบ

233
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.