ข่าวกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทสาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2/2556

วันที่ 26 เมษายน 2565 26 เมษายน 2565 | 161 Views | กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก มีนโยบายในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก            เพื่อผลิตแพทย์ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ และแก้ปัญหาให้กับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่มีคณะแพทยศาสตร์ต้นสังกัด เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อัลบั้มภาพทั้งหมด

161
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.