homescontents
anadolu escort bostancı escort kadıköy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
hdfilmcehennemi

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว หน่วยงาน ประเภทข่าว Views
05 เมษายน 2567 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ... กองทรัพยากรบุคคล 218
26 มีนาคม 2567 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ... กองทรัพยากรบุคคล 568
15 มีนาคม 2567 เชิญชวนบุคลากร กองยุทธศาสตร์เเละวิเทศสัมพันธ์ร่วมกิจกรรม ... กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 83
15 มีนาคม 2567 เชิญชวนบุคลากร กองยุทธศาสตร์เเละวิเทศสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ... กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 62
15 มีนาคม 2567 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญบุคลากร ... กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 62
15 มีนาคม 2567 เชิญชวนบุคลากร กองยุทธศาสตร์เเละวิเทศสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ... กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 76
15 มีนาคม 2567 เชิญชวนบุคลากรกองยุทธศาสตร์เเละวิเทศสัมพันธ์ เเ... กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 56
15 มีนาคม 2567 ฮาวทูใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 55
12 มีนาคม 2567 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ... กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 66
07 มีนาคม 2567 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 273
01 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน กองกลาง 280
22 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ... กองทรัพยากรบุคคล 822
21 กุมภาพันธ์ 2567 ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ... กองทรัพยากรบุคคล 229
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กองทรัพยากรบุคคล 937
02 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรู้ทีน ทรัพย์สินทางปัญญา กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 98
26 มกราคม 2567 ปฏิทินและหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ... สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก 162
27 ธันวาคม 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 463
26 ธันวาคม 2566 ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ... กองทรัพยากรบุคคล 264
12 ธันวาคม 2566 ใบสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบัน กองทรัพยากรบุคคล 244
02 ธันวาคม 2566 ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 421
28 พฤษจิกายน 2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่... กองทรัพยากรบุคคล 225
16 พฤษจิกายน 2566 รายชื่อกรรมการสภาสถาบันจากคณาจาย์ประจำของสถาบัน (ฉบับที่ 3) สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก 424
04 พฤษจิกายน 2566 แบบสำรวจข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน... กองทรัพยากรบุคคล 293
04 ตุลาคม 2566 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ... กองทรัพยากรบุคคล 1,438
03 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ... กองทรัพยากรบุคคล 688
28 กันยายน 2566 ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการคัดเลือก ... กองทรัพยากรบุคคล 1,079
20 กันยายน 2566 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ... กองทรัพยากรบุคคล 1,899
20 กันยายน 2566 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ... กองทรัพยากรบุคคล 938
19 กันยายน 2566 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก 633
15 กันยายน 2566 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ... กองทรัพยากรบุคคล 492
08 กันยายน 2566 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล ... กองทรัพยากรบุคคล 798
17 สิงหาคม 2566 การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ... กองกลาง 343
17 สิงหาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด ... กองกลาง 261
11 สิงหาคม 2566 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุค... กองทรัพยากรบุคคล 2,461
24 กรกฎาคม 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 694
14 กรกฎาคม 2566 หลักเกณฑ์และแนวทาง การประเมินผลการสอนเพื่อขอกํ... กองทรัพยากรบุคคล 1,168
10 กรกฎาคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำปหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ... คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 963
06 กรกฎาคม 2566 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแ... กองทรัพยากรบุคคล 678
30 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ ... กองบริการวิชาการ 371
27 มิถุนายน 2566 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ... กองทรัพยากรบุคคล 914
21 มิถุนายน 2566 แบบฟอร์มประกันภัยสำหรับทุกกองและคณะ กองกิจการนักศึกษา 398
09 มิถุนายน 2566 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ... กองทรัพยากรบุคคล 822
30 พฤษภาคม 2566 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ... กองทรัพยากรบุคคล 636
30 พฤษภาคม 2566 คู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2... กองกิจการนักศึกษา 914
23 พฤษภาคม 2566 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความหมาะสมกับตำแหน่ง ... กองทรัพยากรบุคคล 639
11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรูมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร ... กองบริการวิชาการ 393
11 พฤษภาคม 2566 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ... กองบริการวิชาการ 365
24 เมษายน 2566 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี ... กองบริการวิชาการ 953
21 เมษายน 2566 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กองทรัพยากรบุคคล 1,910
12 เมษายน 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 886
04 เมษายน 2566 ประกาศระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอ... กองกลาง 620
04 เมษายน 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชากร ... กองกลาง 490
03 เมษายน 2566 การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ... กองกิจการนักศึกษา 1,087
29 มีนาคม 2566 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ... กองบริการวิชาการ 497
23 มีนาคม 2566 มหกรรมกีฬาสถาบันพระบรมราชชนก 2566 กองกิจการนักศึกษา 1,168
16 มีนาคม 2566 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย ... สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก 480
01 มีนาคม 2566 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า ... กองบริการวิชาการ 547
24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขข้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ... กองบริการวิชาการ 695
24 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อสุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง ... กองบริการวิชาการ 591
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ... กองทรัพยากรบุคคล 2,681
20 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า ... กองบริการวิชาการ 456
11 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ... กองทรัพยากรบุคคล 3,023
08 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 กองกิจการนักศึกษา 694
31 มกราคม 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 30 ม.ค.... กองบริการวิชาการ 670
26 มกราคม 2566 แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับจากการปฏิบัติหน้าที่ ... กองกลาง 792
24 มกราคม 2566 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ... กองกลาง 892
20 มกราคม 2566 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ บริการวิชาการประชาชน จัดวัดซัน ... กองบริการวิชาการ 769
20 มกราคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมพลังวางกรอบการดำเนินงานศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ... กองบริการวิชาการ 442
17 มกราคม 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 944
11 มกราคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ... กองทรัพยากรบุคคล 5,970
09 มกราคม 2566 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง ... กองทรัพยากรบุคคล 1,018
04 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่ง ... กองทรัพยากรบุคคล 1,076
30 ธันวาคม 2565 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู... กองทรัพยากรบุคคล 1,578
28 ธันวาคม 2565 อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกและคณะ นำบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ... กองกิจการนักศึกษา 1,320
28 ธันวาคม 2565 ​ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นางสาวรพีพร พลบุตร นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ... กองกิจการนักศึกษา 617
28 ธันวาคม 2565 ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวณัฏฐธิดา ราชโพ๊ะ นักศึกษา ... กองกิจการนักศึกษา 461
19 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ... กองทรัพยากรบุคคล 1,523
15 ธันวาคม 2565 ขั้นตอนการขอผลงานทางวิชาการ ของสถาบันพระบรมราชชนก กองทรัพยากรบุคคล 907
30 พฤษจิกายน 2565 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยความสะดวก ... กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 4,546
16 พฤษจิกายน 2565 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการคัดเลือกประจำปี ... กองทรัพยากรบุคคล 4,050
11 พฤษจิกายน 2565 ประกาศเปลียนแปลงรายชื่อประธานและรองประธานสภาคณา... สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก 970
11 พฤษจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อกรรมการสภาสถาบันจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ... สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก 770
07 พฤษจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ... สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก 835
31 ตุลาคม 2565 กิจกรรมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาททหาร ชั้นปี... กองกิจการนักศึกษา 867
28 ตุลาคม 2565 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการแต่งตั้งคณะกร... กองทรัพยากรบุคคล 980
08 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำของสถาบัน ... สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก 996
29 กันยายน 2565 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 1,926
20 กันยายน 2565 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ... กองทรัพยากรบุคคล 2,123
05 กันยายน 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 1,366
02 กันยายน 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 1,074
30 สิงหาคม 2565 มหกรรมสุขภาพและพิธีลงนามปฏิญญาธรรมนูญสุขภาพ ต.ล... กองบริการวิชาการ 779
25 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ... กองทรัพยากรบุคคล 2,012
27 กรกฎาคม 2565 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 2,921
22 มิถุนายน 2565 รายชื่อผู้ส่งผลงานเพื่อขอรับตำแหน่งทางวิชาการ กองทรัพยากรบุคคล 14,747
21 มิถุนายน 2565 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กองทะเบียนและประมวลผล 6,381
23 พฤษภาคม 2565 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ... คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1,628
20 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok เน... กองกลาง 1,242
11 พฤษภาคม 2565 โครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ อสม กองกลาง 1,611
06 พฤษภาคม 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 1,201
05 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ... กองบริการวิชาการ 837
03 พฤษภาคม 2565 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ... คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1,262
27 เมษายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ... กองทรัพยากรบุคคล 980
26 เมษายน 2565 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ... กองบริการวิชาการ 909
25 เมษายน 2565 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 1,000
07 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองที่สมควร... กองกลาง 1,360
07 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองที่สมควร... กองกลาง 1,276
05 เมษายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ... กองทรัพยากรบุคคล 1,096
02 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหามหดำรงตำแ... กองกลาง 1,513
02 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำ... กองกลาง 1,033
02 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงต... กองกลาง 811
29 มีนาคม 2565 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 918
21 มีนาคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ... กองทรัพยากรบุคคล 1,396
14 มีนาคม 2565 ปรัชญาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 8,908
09 กุมภาพันธ์ 2565 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 1,388
08 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ คณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ ... กองทรัพยากรบุคคล 2,032
31 มกราคม 2565 รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน ... กองทรัพยากรบุคคล 2,098
24 มกราคม 2565 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม Green University ปีงบประมาณ ... กองกลาง 1,303
21 มกราคม 2565 วพบ.นพรัตน์วชิระ คิดค้น เครื่องนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ... กองกิจการนักศึกษา 1,798
14 มกราคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองทรัพยากรบุคคล 4,597
24 ธันวาคม 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 6,254
22 ธันวาคม 2564 พิธีมอบโล่รางวัลผู้ชนะการนำเสนอผลงานวิชาการนักศ... กองกิจการนักศึกษา 1,496
07 ธันวาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ... กองทรัพยากรบุคคล 4,964
30 พฤษจิกายน 2564 ขอเชิญร่วมงาน “Thailand International Health Ex... กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 1,631
26 พฤษจิกายน 2564 การนำเสนอนวัตกรรมนักศึกษาในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ... กองกิจการนักศึกษา 1,364
17 พฤษจิกายน 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ กำหนด วัน ... กองทรัพยากรบุคคล 5,999
05 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสถาบันพระบรมราช... กองบริการวิชาการ 3,877
04 ตุลาคม 2564 หลักสูตร ระยะสั้นทางการพยาบาล กองกลาง 2,059
29 กันยายน 2564 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 2,120
23 กันยายน 2564 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กองกิจการนักศึกษา 2,023
23 กันยายน 2564 สบช. สัญจร MOU รอบปฐมฤกษ์ กับเคลือข่าย รร.มัธยม... กองกลาง 2,382
17 กันยายน 2564 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การนับภาระงานอำ... กองทรัพยากรบุคคล 1,494
16 กันยายน 2564 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิค ... คณะพยาบาลศาสตร์ 2,349
15 กันยายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ... กองทรัพยากรบุคคล 1,705
17 สิงหาคม 2564 เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กองทรัพยากรบุคคล 2,795
08 กรกฎาคม 2564 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล ฯ (ป.เอก ต่างประเทศ) ... กองทรัพยากรบุคคล 1,784
08 กรกฎาคม 2564 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล ฯ (ป.เอก ในประเทศ) ... กองทรัพยากรบุคคล 2,409
02 กรกฎาคม 2564 ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ... กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 2,273
19 พฤษภาคม 2564 เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ... กองทรัพยากรบุคคล 8,931
26 เมษายน 2564 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 7,301
16 เมษายน 2564 กิจกรรมโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ... กองบริการวิชาการ 1,461
29 มีนาคม 2564 แผนผังห่วงโซ่ผลลัพธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด... กองบริการวิชาการ 1,568
26 มีนาคม 2564 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 1,765
26 มีนาคม 2564 กิจกรรมโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ... กองบริการวิชาการ 1,480
24 มีนาคม 2564 กิจกรรมโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ... กองบริการวิชาการ 2,038
23 มีนาคม 2564 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านก... กองทรัพยากรบุคคล 1,265
01 มีนาคม 2564 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ... กองทรัพยากรบุคคล 2,434
17 กุมภาพันธ์ 2564 วีดีทัศน์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ... กองบริการวิชาการ 1,256
17 กุมภาพันธ์ 2564 คู้มือการสอนบูรณาการ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ... กองบริการวิชาการ 1,095
16 กุมภาพันธ์ 2564 คู่มือการบูรณาการภารกิจของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ... กองบริการวิชาการ 1,384
16 กุมภาพันธ์ 2564 กรอบแนวคิดการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค กองบริการวิชาการ 1,459
16 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการขอผลงานทางวิชาการ ของสถาบันพระบรมราชชนก กองทรัพยากรบุคคล 1,428
16 กุมภาพันธ์ 2564 เอกสารประกอบการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ กองทรัพยากรบุคคล 1,778
04 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ... กองทรัพยากรบุคคล 3,071
04 กุมภาพันธ์ 2564 คู่มือการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ ... กองบริการวิชาการ 1,452
04 กุมภาพันธ์ 2564 คู่มือสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข กองบริการวิชาการ 840
01 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับรางวัลอาจารย์พยาบาล ... กองทรัพยากรบุคคล 1,079
01 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ... กองทรัพยากรบุคคล 1,104
29 มกราคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ... กองทรัพยากรบุคคล 1,334
29 มกราคม 2564 ประกาศ สบช. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของ ... กองทรัพยากรบุคคล 979
18 มกราคม 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ... กองบริการวิชาการ 1,241
22 ธันวาคม 2563 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ... กองทรัพยากรบุคคล 1,452
04 ธันวาคม 2563 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ... กองบริการวิชาการ 1,363
25 พฤษจิกายน 2563 ภาพรวมของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ 12 พฤศจิกายน ... กองบริการวิชาการ 1,328
13 พฤษจิกายน 2563 ผลการประชุมพัฒนากรอบการดำเนินงาน โครงการ สัตว์ปลอดโรค ... กองบริการวิชาการ 996
05 พฤษจิกายน 2563 หลักสูตรการอบรมของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ... กองบริการวิชาการ 1,658
20 ตุลาคม 2563 ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ... กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 1,991
29 กันยายน 2563 ข้อบังคับและประกาศของสถาบันพระบรมราชชนก เกี่ยวก... กองทรัพยากรบุคคล 2,834
18 กันยายน 2563 ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ... กองบริการวิชาการ 1,819
14 กันยายน 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 1,198
27 สิงหาคม 2563 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี... กองทรัพยากรบุคคล 2,341
26 สิงหาคม 2563 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลฯ ศึกษาระ... กองทรัพยากรบุคคล 1,474
26 สิงหาคม 2563 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาวิชา ... กองทรัพยากรบุคคล 1,165
20 สิงหาคม 2563 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการงานด้านต่าง ... กองกลาง 1,648
17 สิงหาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ... กองทรัพยากรบุคคล 1,359
17 สิงหาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ... กองทรัพยากรบุคคล 1,281
11 สิงหาคม 2563 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกำหนด วัน ... กองกลาง 1,763
24 กรกฎาคม 2563 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานด้านต่าง ... กองกลาง 1,597
13 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองที่สมควร... สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก 3,280
12 กรกฎาคม 2563 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 1,358
08 กรกฎาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 1,192
03 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำ... สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก 1,359
03 กรกฎาคม 2563 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ... กองทรัพยากรบุคคล 1,539
02 กรกฎาคม 2563 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ... กองทรัพยากรบุคคล 1,645
29 มิถุนายน 2563 ประกาศ ฯ รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ ... กองทรัพยากรบุคคล 1,275
22 มิถุนายน 2563 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ... กองทรัพยากรบุคคล 1,347
22 มิถุนายน 2563 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการศึกษา ... กองทรัพยากรบุคคล 1,410
27 พฤษภาคม 2563 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเ... กองทรัพยากรบุคคล 2,178
22 พฤษภาคม 2563 การสรรหาอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กำหนดรับสมัคร 15 ... สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก 2,168
14 พฤษภาคม 2563 ประกาศมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ... กองทรัพยากรบุคคล 1,050
14 พฤษภาคม 2563 คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก คณะพยาบาลศาสตร์ 4,953
04 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ... กองทรัพยากรบุคคล 1,465
04 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ... กองทรัพยากรบุคคล 1,164
30 เมษายน 2563 คู่มือปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2562 สถาบันพระบรมราชช... คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 974
27 เมษายน 2563 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 1,045
08 เมษายน 2563 ผลการตัดสินรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ... กองทรัพยากรบุคคล 1,012
18 มีนาคม 2563 การประชุมผู้อำนวยการกองในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง ... กองกลาง 1,545
16 มีนาคม 2563 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี ... กองทรัพยากรบุคคล 995
09 มีนาคม 2563 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งบริการงานจัดการ... กองทรัพยากรบุคคล 1,227
06 มีนาคม 2563 (ทุนต่างประเทศ) รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับทุนรัฐบาล ... กองทรัพยากรบุคคล 3,563
06 มีนาคม 2563 (ทุนป.เอกในประเทศ) รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับทุนรัฐบาล ... กองทรัพยากรบุคคล 2,190
04 มีนาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ... กองทรัพยากรบุคคล 1,104
04 มีนาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ... กองทรัพยากรบุคคล 989
02 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ให้วิทยาลัยพิจารณาส่งรายชื่อผู้สมัครรับทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ... กองทรัพยากรบุคคล 1,477
26 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี จ้างเห... กองทรัพยากรบุคคล 1,022
26 กุมภาพันธ์ 2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 กองกลาง 1,116
26 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมผู้อำนวยการกองในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง ... กองกลาง 1,547
25 กุมภาพันธ์ 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ... กองทรัพยากรบุคคล 1,024
20 กุมภาพันธ์ 2563 รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ... กองทรัพยากรบุคคล 991
07 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป กองทรัพยากรบุคคล 1,091
27 มกราคม 2563 การประชุมผู้อำนวยการกองในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง ... กองกลาง 1,691
22 มกราคม 2563 การรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง... กองทรัพยากรบุคคล 1,679
16 มกราคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ... กองกลาง 1,215
08 มกราคม 2563 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนหนังสือราชการและการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฯ กองกลาง 1,419
07 มกราคม 2563 การขออนุมัติเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการวิทยาลัย กองกลาง 2,011
23 พฤษจิกายน 2562 สถาบันพระบรมราชชนกร่วมงานกาชาดประจำปี 2562 กองกลาง 1,152
29 เมษายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ... 9,101
25 มกราคม 2562 แผนแม่บท IT พร้อมแบบเก็บข้อมูลเพื่อประเมินตามตัวชี้วัด(ด้านสารสนเทศ) ... 1,045
18 ตุลาคม 2561 พิธีมอบทุน "ทุนการศึกษาสมเด็จย่า ๙๐" 849
24 สิงหาคม 2561 Training for Trainer : CPN 857
09 กรกฎาคม 2561 ร่าง พระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ... ฉบับที่ 3 3,643
12 มิถุนายน 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระ... 837
12 มิถุนายน 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างสถาบันพระบรมราชชนก(ส่วนกลาง) ... 836
24 เมษายน 2561 การศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ... 805
19 เมษายน 2561 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ 788
18 เมษายน 2561 มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ 789
04 เมษายน 2561 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก 801
21 มีนาคม 2561 ประกาศรับสมัครอบรมข้าราชการใหม่"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"ของกระทรวงสาธารณสุข ... 1,187
21 มีนาคม 2561 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผู้รับจ้างดำเนินงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ... 770
08 มีนาคม 2561 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ขยายเวลารับสมัค... 782
05 มีนาคม 2561 ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ... 1,304
22 กุมภาพันธ์ 2561 แบบสำรวจความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ ... 790
21 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญส่งบทความวิชาการในวารสาร Journal of Healt... 1,259
19 กุมภาพันธ์ 2561 คู่มือมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก 954
05 กุมภาพันธ์ 2561 คู่มือการสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ... 1,009
31 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ... 946
29 มกราคม 2561 ตัวอย่างแบบสอบถามการคงอยู่ของทันตแพทย์ฯ 796
20 มกราคม 2561 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก 813
15 มกราคม 2561 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 10-11 ม.ค. 61 852
13 มกราคม 2561 คู่มือแนวทางการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักส... 805
03 มกราคม 2561 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างดำเนินงาน ... 1,288
25 ธันวาคม 2560 สบช.จัดพิธีบวงสรวงและพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายว... 1,012
25 ธันวาคม 2560 สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ... 862
14 ธันวาคม 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพ... 823
12 ธันวาคม 2560 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาปริญญาเอก 827
28 พฤษจิกายน 2560 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก 887
28 พฤษจิกายน 2560 การสำรวจข้อมูลความต้องการและตำแหน่งว่างเพื่อรับ... 851
08 พฤษจิกายน 2560 รายงาน การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ... ประเภทข่าว2 840
08 พฤษจิกายน 2560 การรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานกลุ่มพัฒนาบุคลากร 1,042
02 พฤษจิกายน 2560 (เล่ม) คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ... 1,262
02 พฤษจิกายน 2560 ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน รับต้นสังกัด รอบที่ ... 1,246
02 พฤษจิกายน 2560 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิท... 785
02 พฤษจิกายน 2560 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ผลการคัดเลือกผู... 843

Copyright © 2024 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.