ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา การประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ E-Library

วันที่ 03 กันยายน 2564 | 840 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา การประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ E-Library ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ

840
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.