ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ครั้งที่ 4

วันที่ 08 เมษายน 2564 | 1162 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,570 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4
เอกสารแนบ

1162
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.