ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อระบบ Data Intelligence LMS ฯ 1 ระบบ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 | 41 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา การประกวดราคาซื้อระบบ Data Intelligence LMS  สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารแนบ

41
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.