ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 | 105 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
       สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
เอกสารแนบ

105
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.