homescontents
anadolu escort bostancı escort kadıköy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
hdfilmcehennemi

ข่าวประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยพยาบาลบรูมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขข้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ร.สม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 | 394 Views | กองบริการวิชาการ
UploadImage


วันที่ 21 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขข้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้กับชุมชนศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติ

จากท่าน นายชัยยส กล่อมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และอาจารย์ปิยะดา ยุ่ยฉิม ผู้รับผิดชอบ

โครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

ให้กับกลุ่ม อาสาสมัครสมัครสาธารณสุข โดยมีกิจกรรมการเสวนา "การบูรณาการความร่วมมือ สร้างชุมชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"

โดยแกนนำชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ ท่นนายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปศุสัตว์อำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพุนพิน ผู้แทนกลุ่มงานควบคุมโรค

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลมะขามเตี้ย เข้าร่วมเสวนา และมีการให้ความรู้

ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน โดยคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เพื่อรณรงค์

ให้ประชาชนในชุมชนทราบวิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยง

ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ช่วยให้ประชาชนในชุมชนต้นแบบสามารถดูแลและมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพของตนเอง

และชุมชน ได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย

อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี394
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2024 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.