ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานสำหรับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 09 พฤษภาคม 2566 | 69 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
       
         สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับนุนการดำเนินงานสำหรับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


       รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
เอกสารแนบ

69
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.