ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 | 134 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
           สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศร่างของเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10 เครื่อง

           รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
 
เอกสารแนบ

134
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.