ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 | 83 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
   สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศราคากลาง การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10 เครื่อง

  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
เอกสารแนบ

83
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.