ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2566 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 เมษายน 2566

วันที่ 24 เมษายน 2566 | 368 Views | กองบริการวิชาการ
UploadImage

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2566

ดร.รับขวัญ เชื้อลี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) ให้ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักศึกษา

อาจารย์ บุคลากรและประชาชน 2) บริการตรวสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน 3) บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สนองพระปณิธาน

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

โอกาสนี้ วิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ นำโดย นายวิชชุกร ชุมแสง

ปศสัตว์อำเภอวารินชำราบ และคณะเจ้าหน้าที่ออกให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีผู้นำสัตว์เลี้ยง

เข้ารับบริการทำหมัน จำนวน 39 ตัว และฉีดวัคซีนฯ จำนวน 100 ตัว368
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.