ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

วันที่ 29 มีนาคม 2566 | 224 Views | กองบริการวิชาการ

UploadImage
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเรอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย นายชาลี เมืองนก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ประรานในพิธีเปิด และ อาจารย์ดร.พัชราภรณ์ ตุลยกุล รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จังหวัดตรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่ามใต้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่าม และองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ตามแนวคิด 1 อสม. 1 เพื่อนรัก เพื่อสร้างชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมดำเนินการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชน โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ในช่วงวันที่ 3-30 เมษายน 2566

 224
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.