ดาวน์โหลด


แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนกราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

วันที่ 24 มกราคม 2566 | 444 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

444
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.