ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ บริการวิชาการประชาชน จัดวัดซัน ทำหมันสัตว์เลี้ยง ประเมินสุขถาบ ให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคบิษสุนับบ้าและบุหรี่

วันที่ 20 มกราคม 2566 | 54 Views | กองบริการวิชาการ

UploadImage
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ประจำปีงบประมาณ น.ศ.2566 ที่บูรณาการการเรียนการสอน

วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 และบริการวิชาการแก่ส่งคม

กิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการประชาชน จัดวัดซัน ทำหมันสัตว์เลี้ยง

ประเมินสุขถาบ ให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคบิษสุนับบ้าและบุหรี่

วันที่ 11 มกราคม 2566

ณ วัดกล้วย ตำบลบางเขน

โดยงานก็จการนักศึกษา ร่วมกับ สาขาการบยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สรุปยอด
*ผู้มารับบริการ จำนวน..39.ราย สัตว์104ตัว
*ผ่าตัดทำหมัน จำนวน..57.ราย
**ฉีดวัคซีน rabies จำนวน.84..ราย
ร้อยละ 95.90 มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อยู่ในระดับ 4.7954
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.