ข่าวประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมพลังวางกรอบการดำเนินงานศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด วันที่ 19 มกราคม 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 | 44 Views | กองบริการวิชาการ
UploadImage
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมพลังวางกรอบการดำเนินงานศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดบรูณณาการหน่วยงานระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน
หน่วยราชการ เอกชน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566  โดยได้รับเกียรติจากนายสมเจตน์  เต็งมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสัตตอุบล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://drive.google.com/drive/folders/1zfEe_lz5aFc5Ij6joV9mhEwfLR_cPc7l?usp=sharing

44
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.