ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบทุนการศึกษา เอไอเอส เพื่อบุตร อสม. คนเก่งหัวใจแกร่ง สานต่องานสาธารณสุขไทย

วันที่ 22 พฤษจิกายน 2565 22 พฤษจิกายน 2565 | 69 Views | กองกิจการนักศึกษา

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา คุณศิริเพ็ญ ไทวะศุภกุล หัวหน้าแผนกชุมชนสัมพันธ์เอไอเอส คุณสุภัคชญา ภวังคะรัต กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้ปกครอง นักศึกษา และกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เอไอเอส เพื่อบุตร อสม.คนเก่งหัวใจแกร่ง สานต่องานสาธารณสุขไทย โดยทางเอไอเอสได้ตระหนักถึงการขาดแคลนบุคลากรทางด้านพยาบาล เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของอสม. ที่ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในปีการศึกษา 2565 ให้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี จนจบปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท โดยเอไอเอส ได้ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสถาบันพระบรมราชชนก คัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาอย่างเป็นทางการ จำนวน 5 คน เป็นที่เรียบร้อย
 
UploadImage
 
  UploadImage     UploadImage
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด

69
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.