ข่าวกิจกรรม


สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับโรงเรียนในสังกัดมัธยมเขต7

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 11 ตุลาคม 2565 | 824 Views | กองทะเบียนและประมวลผล
สถาบันพระบรมราชชนก
ลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU
กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 7
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ครบ 100%
       
          วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สถาบันพระบรมราชชนก นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร. นายแพทย์ วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนในสังกัดนำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 7 ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสิน รอบที่ 2 จำนวนรวม 61 โรงเรียน ครบ 100% โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ได้แก่นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัด ขอนแก่น นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายคเชนทร์ กองพิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น นายสุธิชา ทองบุญมา รองผอ. สนง. การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นายวงศกร ประกอบนันทน์ รองผอ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และนายภิญโญ หอมไกล รองผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการเปิดบ้าน สบช. ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
 
UploadImage

824
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.