ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 | 1249 Views | กองทรัพยากรบุคคล
ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั้น

การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถาบันพระบรมราชชนก
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    วัน เวลา สถานที่รายงานตัว และเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่น
 
อัลบั้มภาพทั้งหมด

1249
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.