ดาวน์โหลด


แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 กันยายน 2565 | 312 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

สถาบันพระบรมราชชนก ได้อนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยขอให้ส่วนราชการของท่านจัดทำและแจ้งแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ไปยังวิทยาลัยในสังกัดภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือ312
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.