ข่าวกิจกรรม


ประชุมวางแผนการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๑/๒๕'๖๕

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 30 สิงหาคม 2565 | 193 Views | กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
ตามที่สถาบันพระบรมราชนก มึนโยบายในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
เพื่อผลิตแพทย์ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ และแก้ปัญหาให้กับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ขั้นคลินิก ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่มีคณะแพทยศาสตร์ต้นสังกัด โดยสภาสถาบันพระบรมราชชนก มีมติอนุมติให้ดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นส่วนราชการของสถาบันพระบรมราชชนก ในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมวางแผน
การดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๑/๒๕'๖๕ ในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น6 อาคาร ๔ ชั้น ๖ สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรางสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

อัลบั้มภาพทั้งหมด

193
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.