ข่าวประชาสัมพันธ์


มหกรรมสุขภาพและพิธีลงนามปฏิญญาธรรมนูญสุขภาพ ต.ลาดบัวขาว

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 | 146 Views | กองบริการวิชาการ

เปิดมหกรรมสุขภาพและพิธีลงนามปฏิญญาธรรมนูญสุขภาพ ต.ลาดบัวขาว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดมหกรรมสุขภาพ "ภาคีเครือข่ายตำบลลาดบัวขาวร่วมใจ สู่ตำบลต้นแบบปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน" และพิธีลงนามปฏิญญาธรรมนูญสุขภาพตำบลลาดบัวขาวและประกาศใช้

ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กำนัน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว โดยมีดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมรับชมการแสดงจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วพบ.จักรีรัช และรับฟังนโยบายการสนับสนุนโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 โดย นพ.พนัส พฤกษ์สุนันท์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากนั้นเป็นพิธีลงนามปฏิญญาธรรมนูญสุขภาพตำบลลาดบัวขาว "ตำบลลาดบัวขาวปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน" โดยมีนายก อบต.ลาดบัวขาว ,กำนัน ,ผอ.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ,ผอ.วิทยาลัยการอาชีพลาดบัวขาว ,ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ,ผอ.รพ.สต.ลาดบัวขาว และตัวแทนภาคประชาชน โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีลงนามปฏิญญารัฐธรรมนูญสุขภาพชุมชน และร่วมลงนามประกาศนโยบายรัฐธรรมนูญสุขภาพชุมชน โดยนายฉัตรมงคล ประเสริฐ นายก อบต.ลาดบัวขาว ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ "ตำบลลาดบัวขาวปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน"

โดยประธานและแขกผู้มีเกียรติได้เดินร่วมชมนิทรรศการมหกรรมสุขภาพ "ภาคีเครือข่ายตำบลลาดบัวขาวร่วมใจ สู่ตำบลต้นแบบปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน" ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีการออกบูธจากหน่วยงานต่างๆ เช่น บูธสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ,บูทปศุสัตว์ จ.ราชบุรีและ อ.บ้านโป่ง ,สำนักงานสาธารณสุข อ.บ้านโป่ง ,อบต.ลาดบัวขาว ,วิทยาลัยการอาชีพลาดบัวขาว ,โรงพยาบาลบ้านโป่งและกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 4 ณ บริเวณอาคารสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุบ้านดิน ซึ่งภายในบ้านดินจะมีการบริการทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี! ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป โดยการสนับสนุนงบประมาณในการทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี! จาก ส.ส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ จำนวน 100 ตัว

ทางด้านอาจารย์ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ หน.กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ กขป. 5 กล่าวว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การรับใช้สังคมเป็นหนึ่งในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นนโยบายของสถาบันในการพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัย ในการบริการวิชาการสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ "พื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" ซึ่งในวันนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชและภาคีเครือข่ายความร่วมมือตำบลลาดบัวขาว จึงได้จัดกิจกรรมสุขภาพ "ภาคีเครือข่ายตำบลลาดบัวขาวร่วมใจ สู่ตำบลต้นแบบปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน" และพิธีลงนามปฏิญญาธรรมนูญสุขภาพ พื้นที่ตำบลลาดบัวขาว ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EGPWrsyjVoW9qsvCT2HghCXKd95RLXc4jiG7JhD1BY8miyYhPPqN9gfoyAxtBdEwl&id=100006397568918
UploadImage


อัลบั้มภาพทั้งหมด

146
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.