ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 | 1407 Views | กองทรัพยากรบุคคล
ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

โดยสถาบันพระบรมราชชนก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ในวันที่  25 สิงหาคม 2565  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ )
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   วัน เวลา สถานที่สอบ


1407
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.