ข่าวกิจกรรม


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 01 สิงหาคม 2565 05 สิงหาคม 2565 | 172 Views | กองกลางและประชาสัมพันธ์
สถาบันพระบรมราชชนก จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง 5 สิงหาคม 2565 การอบรมแบ่งเป็น 2 ระยะ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

172
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.