ข่าวกิจกรรม


การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 11 มิถุนายน 2565 | 442 Views | กองบริการวิชาการ

การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและ

แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขชุมชน ตำบลบทุม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ลานธรรมลานใจ

วัดมงคลโกวิทาราม โดยการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ "บวร" ในพื้นที่ได้แก่

บ้าน ได้แก่ ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อาสาสมัครปศุสัตว์ ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ กลุ่มคนรักสัตว์

วัด ได้แก่วัดมงคลโกวิทาราม นำโดยเจ้าอาวาส พรครูสิริสุตวิมล ดร. และวัดใหม่ประชาสรรค์

ราชการ ได้แก่ เทศบาลตำบลบทุม สมาชิกสภาเทศบาลทุกหมู่บ้าน รพ.สต.ปทุม รพ.สต.ดงห่องแห่ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง และภาคีเครือข่ายหนุนเสริมจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ สำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานสารารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนในรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัข

ชุมชนตำบลปทุมต่อไป


อัลบั้มภาพทั้งหมด

442
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.