ข่าวกิจกรรม


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า

วันที่ 06 พฤษภาคม 2565 06 พฤษภาคม 2565 | 918 Views | กองบริการวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ   กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565  กองบริการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ร่วมทั้งภาคีเครือข่าย  สร้างโอกาสให้แกนนำและประชาชนชุมชน มีความรอบรู้เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชนเทศบาลตำบลไทรน้อย ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการสหสาขาวิชาชีพ
 
ทั้งนี้นักศึกษาและคณาจารย์ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกันนำความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และวิชัยโมเดล(ปิงปอง 7สี) ไปให้บริการวิชาการเพื่อให้ชุมชนเทศบาลตำบลไทรน้อย ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและมีสุขภาวะที่ดีด้วยการนำวิชัยโมเดล(ปิงปอง 7สี)ไปสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี  โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรมควบคุมโรคUploadImage
เอกสารแนบ
อัลบั้มภาพทั้งหมด

918
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.