ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ

วันที่ 03 พฤษภาคม 2565 | 400 Views | คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

เอกสารแนบ

400
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.