ดาวน์โหลด


เอกสารการบรรยาย เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

วันที่ 21 เมษายน 2565 | 161 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

161
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.