ข่าวกิจกรรม


ประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประชุมในส่วนราชการ

วันที่ 12 มกราคม 2565 12 มกราคม 2565 | 146 Views | กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ตามพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562    ที่มีพันธกิจผลิตบุคลากรตอบสนองต่อระบบสาธารณสุขไทยจึงเป็นบทบาทโดยตรงต่อการดำเนินนโยบายตามความจำเป็นและความต้องการของประเทศและด้วยศักยภาพและความพร้อมของสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน การศึกษาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข มีทรัพยากร ด้านบุคคล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ การแพทย์และสหวิชาชีพ ด้านสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้เชื่อมั่นว่าบัณฑิตแพทย์จากสถาบันแห่งนี้ จะเป็นแพทย์ต้นแบบที่มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมสหสาขา ในการบริการทางสาธารณสุข สามารถปฏิบัติปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมและระบบสาธารณสุขไทยได้อย่างดียิ่ง

อัลบั้มภาพทั้งหมด

146
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.