ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่ว

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 | 3823 Views | กองทรัพยากรบุคคล

ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคคลตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  นั้น

การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถาบันพระบรมราชชนก
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศบัญชีรายชื่อผู่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วัน เวลา สถานที่รายงานตัว และเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่น3823
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.