ปฎิทินกิจกรรม สบช.

ประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุน ววน.ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)

วันที่ 17 ส.ค. 2566 18 ส.ค. 2566
 สบช.
 146
ประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุน ววน.ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566
Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.