ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ติดต่อกองกิจการนักศึกษา

  • สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • โทรศัพท์ : 0 2590 1822
  • Fax : 0 2590 1830
  • Email : sa@pi.ac.th

บริการให้คำปรึกษาและแนะแนว


บริการทุนการศึกษา


บริการข้อมูลแหล่งงาน


บริการศิษย์เก่า


กิจกรรมนอกหลักสูตร


ข่าวสาร/สาระ


แบบประเมินความพึงพอใจ


กองทุนประกันภัยนักศึกษาและบุคลากร สบช.


บทความให้ความรู้ศิษย์เก่า


นักศึกษาวิชาทหาร


Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.