การพัฒนาบุคลากร

ระบบรับสมัครออนไลน์ สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 | กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ

ผู้สนใจสมัครหลักสูตรออนไลน์ต่างๆสามารถ เข้าใช้งานได้ที่ช่องทางนี้คะ 

http://co-dev.pi.ac.th/#/login


Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.