ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2565 และแบบสำรวจความต้ิงการหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

วันที่ 05 ตุลาคม 2564 | 703 Views | กองบริการวิชาการ
สามารถตอบแบบสำรวจได้ทาง Google Form 
UploadImage

หลังจากสแกน QR Code จะพบโฆษณา รอ 5 วินาที
จากนั้นกดแถบสีเขียวเพื่อเริ่มทำแบบสำรวจ

เอกสารแนบ

703
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.