ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 15 กันยายน 2564 | 292 Views | กองทรัพยากรบุคคล
    ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  นั้น
    สถาบันพระบรมราชชนกได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ 2-6 สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสถาบันพระบรมราชชนกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ดังเอกสารแนบท้าย
เอกสารแนบ

292
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.