ข่าวกิจกรรม


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

วันที่ 13 กันยายน 2564 13 กันยายน 2564 | 60 Views | กองบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ตร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 ระยะที่ 1 ณ ห้องเรียน 231 โดยได้รับเกียรติ

จากนายอภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง บรรยายเรื่อง

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง


อัลบั้มภาพทั้งหมด

60
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.