ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 | 96 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ

96
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.