ข่าวประกาศ


ระเบียบสบช.ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ พ.ศ. 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 | 147 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ


147
VIEWS
0
0
0

ข่าวประกาศล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.