ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2

วันที่ 02 กรกฎาคม 2564 | 403 Views | กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
UploadImage
เอกสารแนบ

403
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.