ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564

วันที่ 07 พฤษภาคม 2564 | 149 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564
เอกสารแนบ

149
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.