ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 มีนาคม 2564 | 204 Views | กองบริการวิชาการ
สถาบันพระบรมราชชนก รว่มกับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ กรมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีความรู้ในการเลี้ยงสุนัข โดยได้จัดกิจกรรมทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงและบูธกิจกรรมต่างๆ เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมแก่ประชาชนในพื้นที่
อัลบั้มภาพทั้งหมด

204
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.