ข่าวกิจกรรม


ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม IPE: Interprofessional Education โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 02 มีนาคม 2564 03 มีนาคม 2564 | 149 Views | กองกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมพัฒนานักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
และจัดทำคู่มือพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กระบวนการสหสาขาวิชาชีพ
(IPE: Interprofessional Education) โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด

149
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.