ดาวน์โหลด


คูู่มือระบบจัดการค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 | 303 Views | กองทะเบียนและประมวลผล
- วิธีการสร้างใบแจ้งชำระเงิน กำหนดรายการค่าธรรมเนียมการศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงรหัสนักศึกษา
- การบันทึกข้อมูลการผ่อนผัน

303
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.