ข่าวประกาศ


การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม ที่ กค 0410.4/51215 ลว.12 ต.ค. 63

วันที่ 09 พฤษจิกายน 2563 | 173 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ


173
VIEWS
0
0
0

ข่าวประกาศล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.