ข่าวกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2564-2580 ครั้งที่ 1

วันที่ 03 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2563 | 174 Views | กองยุทธศาสตร์

                             กองยุทธศาสตร์มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2564-2580 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่งในระยะสั้นและระยะยาวเกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์   


อัลบั้มภาพทั้งหมด

174
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.