ข่าวกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 | 268 Views | กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
         สถาบันพระบรมราชชนก โดยกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคารวช. ๑ ชั้น ๒ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพ

อัลบั้มภาพทั้งหมด

268
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.